Saturday, 24 September 2011

Cheng Ho dan Islam di Asia Tenggara...~

Pemberontakan Dungan • Pemberontakan Panthay

       Pemimpin agama dan sarjana Islam Indonesia, Hamka (1908-1981) telah menulis pada tahun 1961: "Perkembangan Islam di Indonesia dan Malaya adalah berkait rapat dengan seorang Cina Muslim, iaitu Laksamana Cheng Ho". Di Melaka, beliau membina lumbung, gudang dan benteng, dan kemungkinan besar beliau telah meninggalkan banyak krew Islam. Kebanyakan maklumat tentang pelayaran Cheng Ho telah disusun oleh Ma Huan, juga seorang Muslim, yang telah menyertai Cheng Ho di dalam beberapa ekspedisi dan berkhidmat sebagai penulis kronik / jurubahasa. Dalam bukunya iaitu, ‘The Overall Survey of the Ocean Shores’ (Cina: 瀛 涯 胜 览) yang ditulis pada tahun 1416, Ma Huan memberikan gambaran yang sangat terperinci terhadap pemerhatian tentang adat resam dan kehidupan orang-orang di pelabuhan yang telah mereka lawati. Cheng Ho mempunyai ramai sida-sida Islam sebagai sahabatnya. Apabila armada Cheng Ho mula-mula tiba di Melaka, sudah terdapat ramai orang Cina 'Muslim' yang menetap di sana. Di tempat tersebut, mereka sering ke masjid, aktif menyebarkan agama Islam, menubuhkan masyarakat Cina Muslim serta masjid-masjid untuk kegunaan harian.
      
       Slamet Muljana, sarjana Indonesia, menulis: "Cheng Ho membina masyarakat Cina Muslim pertama di Palembang, kemudian di San Fa (Kalimantan Barat), kemudiannya beliau mengasaskan masyarakat yang sama di sepanjang pantai Jawa, Semenanjung Tanah Melayu serta Filipina. Mereka menyebarkan agama Islam melalui sekolah pemikiran Hanafi, dalam bahasa Cina. "
     
       Cai Tong Li, dalam bukunya, ‘Indonesia – Legends and Facts’ , menyatakan bahawa: "pada tahun 1430, Cheng Ho telah berjaya mewujudkan asas Hui agama Islam. Selepas kematiannya pada tahun 1434, Hajji Yan Ying Yu menjadi penggerak utama di dalam masyarakat Islam Cina, dan beliau diwakili oleh beberapa orang Cina tempatan sebagai pemimpin, seperti peniaga Sun Long dari Semarang, Peng Rui He dan Hajji Peng De Qin. Sun Long dan Peng Rui He secara aktifnya menggesa masyarakat Cina untuk 'Javanise'. Mereka menggalakkan generasi muda Cina untuk berasimilasi dengan masyarakat Jawa, menggunakan nama-nama Jawa dan hidup berlandaskan cara hidup masyarakat Jawa. Anak angkat Sun Long, iaitu Chen Wen, yang juga bernama Radin Pada adalah anak kepada Raja Majapahit dan isteri Cina baginda. "
       
       Selepas kematian Cheng Ho, ekspedisi tentera laut Cina telah digantung. Apabila Melaka berturut-turut dijajah oleh Portugis, Belanda dan kemudiannya British, orang-orang Cina telah digalakkan untuk memeluk Islam. Banyak masjid-masjid Cina Muslim menjadi kuil San Bao Cina untuk memperingati perjuangan Cheng Ho. Selepas 600 tahun, pengaruh orang-orang Cina Muslim di Melaka telah menurun kepada hampir sifar. Dengan kata lainnya, Cheng Ho boleh dianggap sebagai pengasas utama masyarakat Cina Muslim di Asia Tenggara ini.


No comments: